Happy new year! I know a lot of you have been asking when I’m opening again, and after being ill before Christmas I’ve decided to take a break.

The stress of starting the business, and helping out with the winter festival finally caught up with me, and health, happiness and self care has to come first. For that reason I will be taking the rest of the winter to concentrate on other projects, opening again in the spring with new energy and fresh motivation.

I’ve got so many ideas and plans for 2019; Thai theme nights, Welsh learner mornings, wine tastings and so much more, but I have to be able to give it 100%, which I just can’t commit to at the moment.

I really can’t stress how much I appreciate all the support I’ve had over the past six months, it’s been overwhelming, and I can’t wait to come back in the spring!

Blwyddyn newydd dda! Dwi’n gwybod fod lot ohonych chi wedi bod yn gofyn pryd dwi’n agor eto, ond ar ol bod yn sal dros y Nadolig dwi di penderfynnu cau am sbel.

Mae’r stress o agor busnes ac helpu hefo’r gwyl aeaf wedi dal i fyny hefo fi, ac maen rhaid i fi roi iechyd, hapusrwydd ac hunan-ofal yn gyntaf. Am y rheswm yma dwi di penderfynu cymryd gweddill y gaeaf i ganolbwyntio ar prosiectau eraill, ac i agor yn y gwanwyn gyda egni a ysgodiad newydd.

Mae gennai lwythi o gynlluniau newydd ar gyfer 2019; Nosweithiau gwlad Tai, boreuau dysgwyr Cymraeg, blasu gwin, a llawer mwy, ond mae’n rhaid i fi allu rhoi 100%.

Dwi ddim yn gallu pwysleisio mor gymaint dwi’n gwerthfawrogi yr holl gefnogaeth dwi di cael dros y 6 mis diwethaf, a dwi’n edrych ymlaen i ddod yn ol yn y gwanwyn!

Leave a Reply

%d bloggers like this: